1. Az agrárkár-enyhítési rendszerben kezelt elemi károk köre: téli fagy, tavaszi fagy, őszifagy, aszály, mezőgazdasági árvíz, belvíz, felhőszakadás, vihar és a jégeső okozta károk.

2. A mezőgazdasági termelő akkor jogosult kárenyhítő juttatásra (támogatásra), ha a hozamcsökkenés meghaladta a 30%-ot, továbbá a hozamérték-csökkenés a károsodott kultúrák vonatkozásában meghaladta a 15%-os mértéket. 

3. A hozamcsökkenés megállapításához szolgáló referencia hozam kapcsán az elmúlt 5 év  saját gazdaságának hozamait figyelembe véve – a legmagasabb és legalacsonyabb hozamot tartalmazó 2 év elhagyásával – képzett három éves átlaghozamot kell figyelembe venni. 

4. A kárenyhítési hozzájárulás befizetésének elmaradása a kárenyhítő juttatás igénybevételére vonatkozó jogosultság elveszítését eredményezi, függetlenül attól, hogy a növénykultúra igazoltan károsodott-e, vagy sem!  ( A hozzájárulás összegét szeptember 15-ig beérkezőleg kell megfizetni)

5. Az adott kárenyhítési évben bekövetkezett mezőgazdasági káresemények bejelentésére 15 nap áll a mezőgazdasági termelő rendelkezésére.

6. A kárenyhítő juttatás iránti igényét a mezőgazdasági termelő tárgyév november 30-ig nyújthatja be a Kincstár elektronikus felületén. 

7. Fontos, hogy a kárenyhítő juttatás teljes összegére azon mezőgazdasági termelő lesz jogosult, aki az üzemi szintű referencia hozamértéknek legalább felére és az adott növénykultúrára jellemző mezőgazdasági káreseményre kiterjedő mezőgazdasági biztosítási szerződéssel rendelkezik.

8. A Kincstár a tárgyévet követő év március 31-éig határozatban értesíti a mezőgazdasági termelőt a kárenyhítő juttatás iránti igénye alapján megállapított kárenyhítő juttatás mértékéről és teljesíti a kifizetéseket. (forrás: MÁK)