A biztosítás és a támogatás elemeit ötvöző új eszköz az időjárási káresemények kezelése mellett a mezőgazdasági termelőnek nem felróható olyan kockázatokból fakadó jövedelemcsökkenés enyhítésére nyújthat segítséget, mint például az állat- és növénybetegségek, a piaci árak csökkenése, jelentős értékesítési lehetőségek elvesztése, a devizaárfolyamok változása vagy éppen a termelés során felmerülő költségek növekedése.

A csatlakozásra minden évben február 1. és 28. között nyílik lehetőség, elektronikus úton.  A rendszerhez önkéntes alapon, de legalább három évre csatlakozhat a termelő. Feltétel, hogy a csatlakozás évében rendelkezzen legalább három lezárt működési évvel. A rendszerben csak a krízisbiztosítási szerv honlapján közzétett közlemény szerinti listán szereplő mezőgazdasági termékekkel lehetséges részt venni. A csatlakozó ügyfél azonban a listán szereplő, valamennyi mezőgazdasági termékével részt vesz, tehát nem biztosíthatja csak az állati termékek termeléséből elért jövedelmét, ha állattenyésztési tevékenység mellett növénytermesztéssel is foglalkozik.

A kockázatkezelési alapból a termelő automatikus krízisbiztosítási kompenzációra tarthat igényt, ha jövedelme 30 százalékot meghaladó mértékben esik vissza az előző három év átlagos jövedelméhez képest. A termelő jövedelemkiesésének legfeljebb 69,9 százaléka kompenzálható.

Krízisbiztosítási hozzájárulás mértéke: szántóföldi növény (kivéve: fehérjetakarmány) 3500 Ft/ha/év, szemes fehérjetakarmány 2000 Ft/ha/év, szálas fehérjetakarmány 1000 Ft/ha/év, gyepgazdálkodás 500 Ft/ha/év, hízóbika 800 Ft/átlagállat/év, húshasznú tehén 300 Ft/átlagállat/év, hízósertés 300 Ft/átlagállat/év. További hozzájárulási mértékek itt találhatók.

Határidők 2021. évi csatlakozás esetén:
2021. február 1-28.
között: csatlakozási kérelem benyújtása
2021. február 1-28. között: adatszolgáltatás
 éves átlagos állatállományról (2018., 2019.)
 megművelt földterületről (2018., 2019., 2020.)
 jövedelemadatokról, készletnyilvántartásról (2018., 2019.)
2021. február 28-ig: igazolások beszerzése
2021. május 2-31. között: adatszolgáltatás és igazolás beszerzése
 éves átlagos állatállományról (2020.)
 jövedelemadatokról, készletnyilvántartásról (2020.)
2021. július 1-31. között: adatszolgáltatás és igazolás beszerzése
 megművelt földterületről (2021.)
2021. szeptember 15 – október 15. között: a krízisbiztosítási hozzájárulás átutalása (2021. évi)
2022. május 2-31. között: kompenzációs kérelem benyújtása

A rendszer működéséről szóló részletes tájékoztató és a vonatkozó jogszabályok itt  érthetők el. (forrás: kormany.hu)