Fát, bokrot és sövényt a március 1. és augusztus 31. közötti költési és fiókanevelési időszakban nem lehet kivágni.

Ez minden fára és bokorra – nemcsak a MePAR-ban feltüntetett fa és bokorcsoportra, magányos fára vonatkozik. Tehát amennyiben szükséges, vagy indokolt a fásszárú növényzet kivágása, azt még március 1-ig megteheti a támogatást igénylő gazdálkodó. Fontos különbség azonban, hogy a külön tájképi elemként rögzített, a MePAR-ban feltüntetett „magányosan álló fa” kivágási tilalma az év minden napjára vonatkozik.

A fakivágási tilalom megsértése területalapú támogatás elvonását eredményezheti!

Kivágásra csak vis maior esetben kerülhet sor, de a vis maior eseményt a kincstárnak az eseményt követően 21 napon belül elektronikus úton jelenteni kell.
Amennyiben a magányos fa természeti csapás, vagy valamely, a gazdálkodótól független ok következtében a helyszínen már nem fellelhető, úgy azt is vis maiorként jelenteni kell a kincstárhoz, a MePAR-on történő átvezetés érdekében. (forrás: NAK)