A 2022. évi termeléshez kötött és átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatási kérelmek szankciómentes benyújtásának időszaka: 2022. február 1. – március 21.

Mind az átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatás, mind pedig a termeléshez kötött közvetlen anyajuhtartás támogatás esetében minden olyan, a juh fajhoz tartozó nőivarú állat jogosult támogatásra, amely a birtokon tartási időszak utolsó napján legalább az egy éves kort elérte. Támogatásra kizárólag a NÉBIH központi ENAR nyilvántartásában szereplő egyedek jogosultak! A birtokon tartási kötelezettség mindkét támogatásnál a kérelem benyújtására jogkövetkezmények nélkül nyitva álló határidő lejártát követő naptól kezdődően 100. napig áll fenn. 

A támogatási kérelmek a MÁK honlapján keresztül, ügyfélkapus bejelentkezést követően és kizárólag elektronikusan nyújthatóak be.

Fontos, hogy a MJKSz instruktora által kiadott igazolást nem kell benyújtani a támogatási kérelem mellékleteként, de az igazolásnak a helyszíni ellenőrzéskor rendelkezésre kell állnia. (forrás: MÁK)