A gazdálkodási naplót 2023. január 1. és január 31. között kell beküldeni. A határidő jogvesztő, azaz január 31. után nincs lehetőség az adatszolgáltatás pótlására.

A gazdálkodási naplót elektronikusan, ügyfélkapun keresztül kell  beküldeni a NÉBIH-nek az erre rendszeresített ÁNYK nyomtatványon az alábbi programokban részt vevőknek:

  • agrár-környezetgazdálkodási kifizetés
  • ökológiai gazdálkodás támogatás
  • NATURA 2000 kifizetések
  • élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások

AKG, ÖKO esetén ha a kedvezményezett nem tesz eleget a gazdálkodási napló benyújtására vonatkozó kötelezettségének, úgy az érintett évre jutó támogatási összeg 15%-ára nem jogosult. Ha a tápanyag-gazdálkodási terv  benyújtási kötelezettségének sem tesz eleget, további 15%-os támogatás elvonásra számíthat. (forrás: NÉBIH)