Fontosabb tudnivalók a visszaigényléshez

A 2023-as évi visszaigénylések 2024. január 20-tól adhatók be a BEV_J04 számú nyomtatványon, mely kizárólag elektronikusan nyújtható be, ügyfélkapun keresztül. Az aktuális nyomtatvány a NAV oldaláról letölthető.

Vegyük sorba a visszaigénylés szabályait:

A mezőgazdasági termelő az igazoltan használatában lévő

  • olyan szántó, kert, gyümölcsös, szőlő és gyep (rét, legelő) művelési ágú földterület után, amelyen mezőgazdasági termelőtevékenységet folytat, a mezőgazdasági termelési célú földművelési munkákhoz, valamint a betakarításhoz kapcsolódó közvetlen szállításhoz,
  • olyan erdő után, amelyben erdőgazdálkodási tevékenységet folytat, az erdőfelújítási célú munkákhoz,
  • olyan vízjogi üzemeltetési engedély szerinti halastó után, amelyben halgazdálkodási tevékenységet folytat – a tóterület nettó üzemelő vízfelületét figyelembe véve – közvetlenül a halgazdálkodáshoz felhasznált,
    éves szinten hektáronként legfeljebb 97 liter gázolaj jövedéki adójának 82 %-a igényelhető vissza gázolaj vagy bérmunka számla alapján.

Szükséges, hogy a mezőgazdasági termelő a gázolaj vásárlásáról vagy a gépi bérmunka-szolgáltatás igénybevételéről saját nevére szóló számlával rendelkezzen.  A gépi bérmunka-szolgáltatás igénybevétele esetén a bérmunkát végző által kibocsátott számlán elkülönítetten kell, hogy szerepeljen a tényleges üzemanyag-felhasználás mennyisége és összege.

FONTOS! A jövedéki termék adóval növelt beszerzését igazoló bizonylat kiállításának napján érvényes adómérték alapján igényelhető vissza a beszerzett és fel is használt gázolaj adója, tehát a számla keltekor érvényben lévő jövedéki adómértéket kell mindig figyelemebe venni!

 Nem fogadja el a hivatal a pihentetett területen végzett munkákat és a növényvédelmi megfigyeléshez szükséges terület bejáráshoz használt gázolajat, mert azok nem kapcsolódnak közvetlenül a termeléshez.

 (forrás: NÉBIH)

A visszaigénylés elkészítésével és beadásával kapcsolatban keressen bizalommal!