Az idei év nagyban kedvezett a mezei pocokpopuláció növekedésének.

Szükséghelyzeti engedélyt kapott egész Magyarország területén a mezei pocok irtására a Pocok Tox rágcsálóirtó készítmény 2020. október 6-tól 2021. február 2-ig.

Megengedhető a kezelés AKG-s területeken is. Kivételt képeznek ez alól azon támogatásban lévő területek – mint pl. a zöldugar, MTÉT szántó tematikus előíráscsoport, vagy az ökológiai másodvetés. Ezen utóbbi területeken (és csak az ilyen területeken) tett kártételek esetében vis maior-bejelentést kell tenni a szükséges dokumentumok (engedélyek) csatolásával.

Egyéb esetben akkor minősülhet a pocokinvázió vis maiornak, ha a szer használata ellenére sem sikerült az ügyfél területén a pocokinváziót megakadályozni, vagy a pocokinvázióval érintett terület védettséget élvez, és így bár kéri, de nem kapja meg a szer használatához az engedélyt, ezért az elvárt kultúra a területen nem, vagy nem megfelelő állományban található meg. (forrás: NAK)