A kitöltési felület a Magyar Államkincstár e-ügyintézési felületén érhető el.

Idén április 6-től május 16-ig adhatóak be szankciómentesen az egységes kérelmek. A 2022. május 16-ig benyújtott kérelmek szankciómentes módosítására május 31-ig van lehetőség, késedelmi szankcióval június 9-ig lehet módosítani. Kivételt képeznek ez alól az állatalapú közvetlen támogatási kérelmek, amelyek 2022. május 16. után csak szankcióval módosíthatóak.

Aki május 16-ig nem adta be egységes kérelmét május 17. és június 9. között még beadhatja, de ezek esetében munkanaponként 1 százalékos támogatáscsökkentést alkalmaznak. A 2022. június 9-ét követően benyújtott egységes kérelmeket érdemi vizsgálat nélkül visszautasítják. A kérelembeadás során 44 támogatási jogcímre, intézkedésre lehet támogatást igényelni, illetve adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni.

Néhány fontos tudnivaló: A földhasználati bejegyzést 2022. június 9-ig rendezni kell. Az ezt követően, akár visszamenőlegesen is bejegyzett földhasználat nem fogadható el. Az egységes kérelemben meg kell jelölnie a hasznosított összes támogatható és nem támogatható területet. E kötelezettség elmulasztása a támogatás összegének csökkentését eredményezheti. Minimum 1 ha támogatható terület esetében jár támogatás, és egy tábla minimum 0,25 ha kell legyen. Szemes, szálas termeléshez kötött támogatásnál a támogatás feltétele minimum 1 ha. Zöldség, gyümölcs esetén a termeléshez kötött támogatás feltétele a kultúránkénti legalább 0,3 ha.

Változás a Zöldítés támogatásban: A könnyítés lényege az, hogy a zöldítés jogcím előírásainak teljesítése érdekében parlagon hagyott területek abban az esetben is elfogadhatók – mind a növénytermesztés diverzifikációja, mind pedig az ökológiai jelentőségű területek kijelölési kötelezettsége tekintetében – parlag területnek vagy parlag EFA területnek, ha a termelő az adott táblán olyan szántóföldi növényt termeszt, mely hozzájárulhat az élelmiszer-, vagy takarmányhiány elkerüléséhez vagy megszüntetéséhez, vagy a táblán elhelyezkedő ideiglenes gyep területet kaszálással vagy legeltetéssel hasznosítja.

Idén már az Egységes Kérelem felületén kell megadni a növényvédelmi szakirányítóik adatait. A NÉBIH felhívja a figyelmet, hogy a gazdálkodók csak valós adatokat adjanak meg, csakis megkötött és hatályos növényvédelmi szakirányítói szerződés esetén töltsék ki a szakirányító nevét tartalmazó mezőt. Amennyiben valótlan adatokat adnak meg, az növényvédelmi hatósági eljárást vonhat maga után. (forrás: MÁK)