A 2023-ban induló Agro-ökológiai Program (AÖP) egy új támogatási forma, amely zöldítés-szerűen működő, tartalmában az AKG-hoz hasonló, önkéntes vállalásokon alapuló, egyéves támogatás. Az eddig ismert zöldítés előírásai megszűnnek.

2023-tól SAPS területalapú támogatás: kb. 50 000 Ft/ha/év
2023-tól AÖP (új zöldítés) támogatás: kb. 30 000 Ft/ha /év

Tehát az új AÖP önkéntes, de ha valaki a jelenlegi 80 000 Ft/ha területalapú támogatást továbbra is kapni szeretné, akkor választani kell az AÖP előírásaiból.

Általános követelmények:
– alapelvárás a Gazdálkodási Napló vezetése és elektronikus beküldése
– minden tényleges hasznosítási módra (szántó, állandó gyep, ültetvény) vonatkozóan legalább 2 pont értékű előírást kell választani
– amennyiben az üzem szántóterületeinek, illetve gyepterületeinek nagysága nem éri el az 5 ha-t, ültetvény esetében pedig az 1 ha-t, nem kötelező előírást vállalni, az érintett területre azonban kifizetés nem jár; csak abban az esetben, ha ezekre a területekre mégis választ előírást a gazdálkodó

Választható gyakorlatok:
Szántó
1. Nyári, őszi betakarítású kultúrák után, amennyiben nem őszi vetésű kultúra következik, talajtakarás biztosítása takarónövényekkel, vagy a tarló fennhagyásával legalább február 28-ig – 1 pont
2. Terménydiverzifikáció betartása – 1 pont
– 10 hektár vagy az alatti szántóterületen gazdálkodóknak adott évben a szántóterületeken legalább 2 különböző növényt kell termeszteni
– 10 hektár felett legalább 3 féle növénykultúrát kell termeszteni
– 30 ha felett legalább 4 féle növénykultúrát kell termeszteni
– 300 ha felett legalább 5 féle növénykultúrát kell termeszteni
– 1000 ha felett 6 féle növénykultúrát kell termeszteni
3. Szántóterületek 10%-án mezővédő erdősávok, fasorok; táblaszegélyek, , erózióvédelmi sávok; szántóföldi művelés alatt nem álló vízvédelmi sávok; teraszok, erózióvédelmi létesítmények; vizes élőhely; parlagon hagyott földterület, ; ökológiai jelentőségű másodvetés növényvédő szer használata nélkül; nitrogénmegkötő növényekkel bevetett terület növényvédő szer használata nélkül; vagy ezek kombinációjának fenntartása. (másodvetés és nitrogénmegkötő növényekkel bevetett területek együttes aránya nem haladhatja meg a szántóterületek 5 %-át.) – 2 pont
4. Amennyiben a szántóterületek össznagysága meghaladja az 50 ha-t, a szántóföldi művelésben tartott táblák maximális mérete nem haladhatja meg a 30 hektárt – 1 pont
5. A növényvédelem során az engedélyokirat alapján méhekre kifejezetten vagy mérsékelten veszélyes, illetve kockázatos besorolású növényvédőszerek használata tilos – 1 pont
6. Karbamid műtrágya azonnali bedolgozása, illetve folyékony karbamid esetén inhibitor alkalmazása a kijuttatás során – 1 pont
7. A szántóterületek legalább 50 %-án mikrobiológiai készítmények alkalmazása vetés előtt, illetve vetéssel egy menetben kijuttatva és a talajba dolgozva, illetve szármaradványokra kijuttatva, majd azokat a talajba keverve – 2 pont
8. A szántóterületek legalább 50 %-án talajkondicionáló, növénykondicionáló vagy N-megkötő készítmények alkalmazása – 1 pont
9. Forgatás nélküli művelésmód alkalmazása a művelésbe vont szántóterület legalább 50%-án szűkített növényvédőszer hatóanyag használat mellett – 2 pont

Gyep
1. A gyepterületek megőrzése tábla szinten az előző évi állandó gyepterületekhez viszonyítva. A gyepek feltörése, szántása tilos. – Kizárólag nem Natura 2000 gyepterületeken választható – 1 pont
2. Pásztoroló vagy szakaszos legeltetés folytatása a gyepterület legalább 50 %-án legeltetési terv készítése mellett – 2 pont
3. A gyepek legalább évi egyszeri kaszálása. -Kizárólag nem Natura 2000 gyepterületeken választható – 1 pont
4. Kizárólag alternáló kasza használata. -Minden gyepterületen választható- 2 pont
5. Bálacsomagolás fóliával tilos. – Minden gyepterületen választható. – 1 pont